Asociatia Spitalului Voila


In scopul îndeplinirii unui interes caritabil constând în ajutoare, formare profesională pentru personalul şi pacienţii Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina prin diversificarea activitatii si posibilitatea de insertie sociala a bolnavilor, precum si desfasurarea de activitati educative, spotive si de turism s-a infiinţat Asociaţia Spitalului Voila .

Activitatile ce se vor desfasura prin Asociatia Spitalului Voila vor duce la creșterea cooperarii între sectorul public și furnizorii privati de servicii prin extinderea serviciilor în zone insuficient acoperite cum ar fi : copii cu dizabilitați și/sau probleme de sanatate mintala și familiile lor, persoane dependente de substanțe, persoane care se confrunta cu dificultați care duc la probleme de sanatate mintala precum : lipsa unui loc de munca, șomaj pe termen lung, boli cronice etc.

Pentru realizarea scopului mentionat se vor desfasura urmatoarele activitati :
1. Înfintarea unui sistem de formare profesionala, teoretica si clinica pentru membrii asociatiei si angajatii spitalului de psihiatrie. Sistemul de formare va cuprinde parametrii aliniati la standardele de formare internationale in organizarea unor cursuri de formare si/sau perfectionare profesionala.
2. Organizarea periodică şi patronarea unor reuniuni ştiinţifice în cadrul cărora membri Asociaţiei precum şi alţi specialişti invitaţi, vor prezenta diferite aspecte teoretice şi practice din domeniul medical.
3. Achiziţionarea de echipamente şi aparaturi medicale necesare pentru desfăşurarea activităţii medicale curente şi de cercetare ştiinţifică medicală.
4. Susţinerea membrilor Asociaţiei şi personalului spitalului de psihiatrie în vederea participării la manifestări ştiinţifice, congrese şi simpozioane interne şi internaţionale în cadrul cărora sunt prezentate diferite aspecte teoretice şi practice din domeniul medical şi social.
5. Susţinerea membrilor Asociaţiei şi personalului medical în activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale.
6. Susţinerea membrilor Asociaţiei şi personalului spitalului în activitatea publicistică (articole, lucrări,monografii etc.) pe diverse teme medicale.
7. Colaborarea cu societăţi, fundaţii şi asociaţii ştiinţifice, culturale şi umanitare precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinatate, interesate în promovarea şi sprijinirea cercetării în domeniul medical.
8. Colectarea de fonduri, donaţii şi sponsorizări pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor spitalului, îmbunătăţirea infrastructurii spitalului, modernizarea structurilor spitalului, dotarea cu aparatură medicală.
9. Colectarea de fonduri, donatii donaţii şi sponsorizări pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a angajaţiilor spitalului.
10. Colectarea de fonduri, donaţii şi sponsorizări pentru pacienţii spitalului şi persoanele ce necesită asistenţă medico-socială, azilare, îngrijiri paliative .
11. Desfăşurarea de acţiuni de promovare în mass media a sănătăţii mentale şi educaţie medicală a populaţiei.
12. Cresterea notorietatii spitalului prin activitati de consultanta la distanta prin infiintarea unui “ Call Center “ .
13. Desfăşurarea de activităţi de: ergoterapie, terapie ocupatională, dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale ale pacienţilor.
14. Desfasurarea de activitati educative, sportive si turistice cu organizarea de concursuri, tombole, etc . pentru pacienţii spitalului.
15. Desfăşurarea de activităţi de profilaxie primară, secundară terţiară în psihiatrie.
16.Susţinerea financiară a acţiunilor de consultanţă, ininiţierea, realizarea şi finalizarea proiectelor în cadrul spitalului.
17. Organizarea de manifestări ştiinţifice de către personalul spitalului sau prin parteneriate cu alte asociaţii şi instituţii.
18. Valorificarea produselor de ergoterapie şi extinderea activităţii de ergoterapie.

Direcţionaţi 2%

Dacă doriţi să direcţionaţi 2% pentru asociaţie, descărcaţi declaraţia 230, completaţi rubricile cu datele personale, semnaţi şi luaţi legătura cu noi pentru a vă prelua declaraţia, sau puteţi să o depuneţi personal la Administraţia Finanţelor Publice din oraşul dumneavoastră.

Vă mulţumim!

Descarcă Declaraţia 230

Împuternicire 2%
 
Spitalul de Psihiatrie Voila – Campina in colaborare cu Asociatia “Spitalul Voila” organizeaza si administreaza activitati de voluntariat in domeniul asistentei medicale si de ingrijire in psihiatrie (psihologie clinica, nursing psihiatric, asistenta sociala, ergoterapie, terapii complementare).

Pentru spitalul nostru activitatea de voluntariat reprezinta o resursa importanta de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale oferite pacientului psihic, dand totodata posibilitatea voluntarilor de a pune in practica cunostintele teoretice acumulate, prin participarea activa la actul medical specific unui spital de psihhiatrie.
Ulterior perioada de voluntariat va fi recunoscuta ca experienta profesionala.

Actele necesare la incheierea contractului de voluntariat:
• Buletin ( carte ) de identitate
• Actele de stare civila, dupa caz – in copie ;
• Actele de studii ( certificate, diplome, atestate, autorizatii de libera practica ) privind existenta calificarilor necesare pentru activitatea de voluntariat – in copie;
• Avizul medical (adeverinta de la medicul de familie);
• Cazier judiciar;
 
Tur virtual

Noutati2017-09-19  REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST VACANT DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI a VI a PSIHIATRIE ACUTI
REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST VACANT DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI a VI a PSIHIATRIE ACUTI
2017-09-19  REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENTI MEDICALI DE FARMACIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS
REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENTI MEDICALI DE FARMACIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS
2017-09-18  REZULTATE ETAPA a II a - INTERVIU DE SELECTIE CONCURS ASISTENTI MEDICALI DE FARMACIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS
REZULTATE ETAPA a II a - INTERVIU DE SELECTIE CONCURS ASISTENTI MEDICALI DE FARMACIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS