Pacienti / Vizitatori


Drepturi si obligatii pacienti
Conditii de internare
Chestionar de satisfactie

LISTA GARZI


Drepturi si obligatii pacienti


I. Drepturile pacientilor cu tulburari psihice
 1. Dreptul pacientului sau a reprezentantului legal ori convenţional de a fi informat, într-o formă şi într-un limbaj pe care să poată să le înteleagă, asupra drepturilor pacientului cu tulburări psihice, în conformitate cu prevederile legii, această informare fiind însoţită de explicarea drepturilor şi a mijloacelor de a le exercita.
 2. Dreptul de a fi informat imediat după internarea în spital, asupra identităţii şi statutului profesional al personalului de îngrijire care le acordă asistenţă şi asupra regulamentului de ordine interioară pe care trebuie să îl respecte pe durata internării – ( se va ţine cont de statutul şi gravitatea afectării gradului de percepţie a bolnavului psihic ).
 3. Dreptul pacientului cu capacitate deplină de exerciţiu şi cu capacitatea psihică păstrată, de a desemna ca reprezentant convenţional, o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu, care să o asiste sau să o reprezinte pe durata tratamentului medical.
 4. Dreptul pacientului de a-şi da consimţământul, precum şi de a fi asistat în acordarea consimţământului pentru alcătuirea şi punerea în aplicare a planului terapeutic de către medicul psihiatru, exceptând situaţiile de internare nevoluntară.
 5. Dreptul pacientului şi a reprezentantului legal ori convenţional de a fi informat cu privire la toate deciziile terapeutice.
 6. Dreptul de a primi la externare rezultatul în scris al diagnosticului, tratamentului şi îngrijirii lui în spital.
 7. Persoana în cauză sau reprezentantul său legal ori convenţional are dreptul să conteste rezultatul evaluării, să solicite şi să obţină repetarea acesteia.
 8. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 9. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor a persoanei care este evaluată din punct de vedere al sănătăţii mintale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul şi datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 10. Accesul la toată documentaţia medicală, cu excepţia cazului în care dezvăluirea unor asemenea documente ar putea să fie în detrimentul sănătăţii sale fizice şi mentale, acest fapt fiind scris pe dosarul pacientului, de către medicul şef sau medicul curant. 
 11. Recunoaşterea de drept ca persoană.
 12. Viaţă particulară.
 13. Libertatea de comunicare, în special cu alte persoane din unitatea de îngrijire, libertatea de a trimite şi de a primi comunicări particulare fără niciun fel de cenzură, libertatea de a primi vizite particulare ale unui consilier ori ale unui reprezentant legal sau convenţional şi, ori de câte ori este posibil, şi ale altor vizitatori, libertatea de acces la serviciile poştale şi telefonice, precum şi la ziare, la radio şi la televiziune.
 14. Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase.
 15. Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
  • mijloace de educaţie;
  • posibilităţi de a cumpăra sau de a primi articolele necesare vieţii zilnice, distracţiilor sau comunicării;
  • mijloace care să permită pacientului să se consacre unor ocupaţii active, adaptate mediului său social şi cultural, încurajări pentru folosirea acestor mijloace şi măsuri de readaptare profesională de natură să îi uşureze reinserţia în societate.
 16. Orice pacient sau fost pacient cu tulburări psihice sau reprezentantul său legal ori convenţional poate formula plângeri privind încălcarea drepturilor pacienţilor prevăzute de prezenta lege, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

( Conform prevederilor Legii 487/2002 privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice şi Normele din 10 aprilie 2006 de aplicare a prezentei legi )

II. Obligatiile pacientilor si a insotitorilor acestora

1. Pe perioada internarii sunt obligati sa respecte:
 • Prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;
 • Sa foloseasca bunurile din dotare si sa un le degradeze;
 • Sa respecte intocmai prescriptiile medicale;
 • Sa colaboreze cu medicii si personalul sanitar in vederea atingerii scopului pentru care au fost internati;
 • Sa respecte orele de odihna si sa nu perturbe linistea celorlalti pacienti;
 • Sa respecte orele stabilite pentru recoltarea de probe biolgice, de investigatii si tratament;
 • Sa semnaleze asistentului sef, medicul sef de sectie, orice neregula cu privire la comportamentul celorlalti bolnavi, fata de cele de mai sus.
2. Se interzice bolnavilor:
 • Introducerea si consumul de bauturi alcoolice in incinta unitatii;
 • Fumatul in incinta unitatii;
 • Parasirea spitalul fara avizul medicului curant sau medicului sef de sectie;
 • Scoaterea din spital prin orice mijloace, a unor bunuri apartinand unitatii, precum si a documentatiei medicale.


Sus la meniu

Conditii de internare


La camera de garda a spitalului se prezinta urmatoarele categorii de pacienti:
 • Urgentele psihiatrice - de obicei prezentate cu ambulanta, si /sau Politie, sau cu apartinatori. Internarea de urgenta este stabilita de catre medicul de garda, in urma consultului medical efectuat pacientului.
 • Pacienti care se prezinta cu bilet de trimitere din ambulator - medic specialist sau de familie, si care pot sa nu fie urgente dar care datorita afectiunii psihice - episod acut, necesita tratament in conditii de spitalizare.
 • Pacientii aflati pe listele de asteptare si care se prezinta la internare conform programarii. Programarile sunt facute anterior, telefonic sau la prezentare de catre medicul curant sau medicul de garda, conform Registrului cu evidenta pacientilor programati pentru internare, existent la nivelul Camerei de Garda (CG).

Atat urgentele cat si pacientii considerati ca nefiind urgente, precum si cei programati sunt examinati de catre medicul de garda, si totodata distribuiti pe sectii.

Actele necesare in vederea internarii sunt:
 • Cardul national de asigurari de sanatate (adeverinta temporara, valabila, emisa de Casa de Asigurari de Sanatate) - este obligatorie prezentarea la internare in cazul internarii cu bilet de trimitere sau la externare pentru cazurile "urgente medicale ".
 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada calitatii de asigurat:
  • Angajati: Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
  • Pensionari: Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
  • Someri: Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj.
  • Persoane fara venit: Chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat.
  • Elevi sub 18 ani, studenti: adeverinta de elev / student; copie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate si dovada de coasigurat.
 • Buletinul sau cartea de identitate.

Sunt utile actului medical: acte si documente ce atesta suferinte anterioare internarii, eventual documente aferente unor internari anterioare, examene paraclinice recente.

Repartizarea bolnavilor pe sectie/medic se va face in functie de:
 • Registrul cu evidenta pacientilor programati
 • Preferintele pacientului
 • Locurile disponibile, conform situatiei zilnice existente la nivelul camerei de garda, pentru fiecare sectie si medic in parte.
La externare pacientul primeste documentele specifice externarii: bilet de iesire din spital, scrisoare medicala, referat medical si examen psihologic (dupa caz), decontul de cheltuieli, precum si recomandarile de continuare a tratamentului in ambulator.


Sus la meniu

Chestionar de satisfactieClick aici pentru a completa chestionarul de evaluareSus la meniu

Sus la meniu

LISTA GARZI


LISTA GARZI - NOIEMBRIE 2017
LISTA GARZI - DECEMBRIE 2017Sus la meniu

Tur virtual

Noutati2017-12-15  REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI
REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI
2017-12-08  REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSARE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE
REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSARE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE
0000-00-00  LISTA GARZI - DECEMBRIE 2017
LISTA GARZI - DECEMBRIE 2017