Harta site


Acasa

Despre noi
      Situatii financiare si statistice
      Sesizari
      LISTA GARZI
      Telefoane contact

Sectii spital
      Sectia psihiatrie I - acuti
      Secţia psihiatrie II - acuţi
      Secţia psihiatrie III - acuţi
      Secţia psihiatrie IV - acuţi
      Secţia psihiatrie V - acuţi
      Secţia psihiatrie VI - acuţi
      Secţia psihiatrie VII - cronici
      Compartiment neuropsihiatrie infantila
      Secţia sanatorială neuropsihiatrie infantilă
      Camera de garda
      Laborator analize medicale
      Cabinet asistenta sociala
      Cabinet fizioterapie

Servicii

Pacienti / Vizitatori
      Drepturi si obligatii pacienti
      Conditii de internare
      Chestionar de satisfactie
     

      LISTA GARZI

Structura functionala
      Comitet director
      Consilii si comisii
      Structura personal

Noutati
      Spital
      Anunt concurs ocupare posturi personal mediu sanitar
      concurs pentru ocupare functii specifice comitet director al unitatii
      Anunt concurs ocupare posturi personal auxiliar sanitar
      Anunt concurs ocupare posturi personal mediu sanitar
      Anunt concurs ocupare posturi personal auxiliar sanitar
      Anunt concurs ocupare posturi personal mediu sanitar
      LISTA GARZI APRILIE 2015
      Concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica
      Spitalul de Psihiatrie Voila – Campina in colaborare cu Asociatia “Spitalul Voila” organizeaza si administreaza activitati de voluntariat
      ANUNT SUSPENDARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICA
      Asociatii de pacienti
      Revocarea Hotărârii nr. 3/12.02.2015, emisă de Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, privind suspendarea concursului pentru ocuparea funcției de manager–persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Voila–Câmpina
      Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea functiei vacante de manager
      REEZULTATE FINALE CONCURS MANAGER PERSOANA FIZICA
      REZULTATE VERIFICARE DOSARE PENTRU CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI, ASISTENT DE LABORATOR SI ASISTENT DE FARMACIE
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE TEST GRILA PENTRU CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI, ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR SI ASISTENT DE FARMACIE
      REZULTATE ETAPA II - PROBA PRACTICA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR - CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
      REEZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST ASISTENT FARMACIE
      REZULTATE ETAPA III - PROBAINTERVIU DE SELECTIE - CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
      Rezultate finale concurs asistenti medicali generalisti
      ERATA LA ANUNŢUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA, JUD. PRAHOVA, instituţie publica care organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST, DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T - BIROU ACHIZITII
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST, DIN CADRUL SERVICIULUI R.U.N.O.S.
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE CONCURS OCUPARE POSTULUI FUNCTIEI VACANTE DE ECONOMIST DIN CADRUL SERVICIULUI R.U.N.O.S. TEST GRILA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE CONCURS OCUPARE POSTULUI FUNCTIEI VACANTE DE ECONOMIST DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T. - BIROU ACHIZITII - TEST GRILA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR
      REZULTATE ETAPA II - PROBA INTERVIULUI DE SELECŢIE Concurs ocupare postului/funcţiei vacante de economist din cadrul serviciului A.A.I.T.T. - Birou Achiziţii din 03.11.2015
      REZULTATE ETAPA II - PROBA INTERVIULUI DE SELECŢIE Concurs ocupare postului/funcţiei vacante de economist din cadrul serviciuluiR.U.N.O.S.
      REZULTATE FINALE Concurs ocupare postului/funcţiei vacante de economist din cadrul serviciului A.A.I.T.T. - Birou Achiziţii din 03.11.2015
      REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE FUNCTIE/POST VACANT DE ECONOMIST IN CADRUL SERV. RUNOS
      ANUNT CONCURS/ EXAMEN PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI VACANTE DE DIRECTOR MEDICAL, FUNCTIE SPECIFICA CARE FACE PARTE DIN COMITETUL DIRECTOR AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE VOILA CAMPINA
      Rezultate selectie dosare concurs posturi vacante de ingrijitor curatenie
      Proces verbal examinare dosar concurs director medical
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - TEST GRILA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR PENTRU OCUPAREA CELOR DOUA FUNCŢII CONTRACTUALE VACANTE/POSTURI VACANTE DE ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE
      REZULTAT PROBA TEST GRILA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE/POST VACANT DE DIRECTOR MEDICAL
      REZULTATE FINALE PENTRU OCUPAREA CELOR DOUA FUNCŢII CONTRACTUALE VACANTE/POSTURI VACANTE DE ÎNGRIJITOARE CURĂŢENIE
      REZULTATE FINALE EXAMEN DIRECTOR MEDICAL
      ERATA LA ANUNTUL PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENTI MEDICALI DIN DATA 05.05.2016
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE INSCRIERE CONCURS OCUPARE POSTULUI FUNCTIEI VACANTE DE ECONOMIST DIN CADRUL SERVICIULUIFINANCIAR CONTABIL
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE INSCRIERE CONCURS OCUPARE POSTULUI ASISTENT
      REZULTAT TEST GRILA CONCURS ASISTENT MEDICAL
      REZULTATE FINALE EXAMEN ECONOMIST
      REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI
      REZULTATE INTERVIU SELECTIE SI REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI VACANTE DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI
      METODOLOGIE ORGANIZARE CONCURS POST TEMPORAR VACANT DE MEDIC IN SPECIALITATEA BFT
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE MEDIC PRIMAR
      REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE FUNCŢIE TEMPORAR VACANTA/POST TEMPORAR VACANT DE MEDIC PRIMAR ÎN SPECIALITATEA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ Şl BALNEOLOGIE
      METODOLOGIE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/ EXAMENULUI ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCŢIEI VACANTE DE DIRECTOR ÎNGRIJIRI
      Examen promovare in functia de asistent medical a asistentilor medicali debutanti din cadrul spitalului
      Rezultate examen promovare asistent medical
      REZULTATE VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE SPĂLĂTOREASĂ
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - TEST GRILA VERIFICAREA CUNOSTINTELOR - PSNTRU POSTUL DE SPALATOREASA
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER
      REZULTATE FINALE CONCURS SPALATOREASA
      REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS BRANCARDIER
      REZULTATE FINALE CONCURS BRANCARDIER
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST - TEMPORAR VACANT
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - TEST GRILA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST SECTIA A VI-A - TEMPORAR VACANT
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSARE ÎNSCRIERE LA CONCURS POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT - BUCĂTAR
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSARE ÎNSCRIERE LA CONCURS POST VACANT DE INFIRMIERA
      REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE FUNCŢIE/POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST SECTIA A - VI - A - PSIHIATRIE ADULŢI
      REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS MUNCITOR CALIFICAT - BUCĂTAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR CONCURS MUNCITOR CALIFICAT - BUCĂTAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURS ECONOMIST
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURS STATISTICIAN
      REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT - BUCĂTAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR CONCURS STATISTICIAN DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE INFORMATICĂ Şl STATISTICĂ MEDICALĂ
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR CONCURS ECONOMIST DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE
      REZULTATE ETAPA A II A - INTERVIU DE SELECŢIE CONCURS OCUPARE POST VACANT DE STATISTICIAN DIN CADRUL SERVICIULUI STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA
      REZULTATE ETAPA A II A - INTERVIU DE SELECŢIE CONCURS ECONOMIST DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE
      REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST VACANT STATISTICIAN DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA
      REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST VACANT DE ECONOMIST DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABIL
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSARE ÎNSCRIERE LA CONCURS POST VACANT DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ DIN CADRUL SECȚIEI A - VIII - A SANATORIALĂ
      REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE - TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR CONCURS INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ DIN CADRUL SECȚIEI SANATORIALE DE PSIHIATRIE PEDIATRICĂ
      REZULTATE ETAPA A II A - INTERVIU DE SELECŢIE LA CONCURSUL DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ DIN CADRUL SECȚIEI A - VIII - A SECȚIE SANATORIALĂ
      REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST VACANT DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ DIN CADRUL SECȚIEI A - VIII - A, SECȚIA SANATORIALĂ
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURS AUDITOR I
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE PROBA SCRISA EXAMEN AUDITOR
      REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN AUDITOR
      REZULTATE FINALE EXAMEN AUDITOR
      ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI TEMPORAR VACANTE DE ECONOMIST IA SI DE INFIRMIERA DEBUTANTA
      ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS - INFIRMIERA DEBUTANTA + ECONOMIST 1 A
      Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, str. Voila nr. 114, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterninată, a următorului post: - 1 (un) post psiholog practicant – în cadrul secţiei sanatoriale de psihiatrie pediatric
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – Asistenti medicali sectia a – III – a si sectia a – VI – a psihiatrie adulti
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR EXAMEN ECONOMIST DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABIL
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR CONCURS INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI a – VI – a CRONICI
      REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE FUNCŢIE/POST VACANT ECONOMIST 1 A DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE
      REZULTATE ETAPA A II A - INTERVIU DE SELECŢIE CONCURS INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ DIN CADRUL SECȚIEI A - VII - A PSIHIATRIE CRONICI
      REZULTATE FINALE CONCURS OCUPATE POST TEMPORAR VACANT DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI A VII A PSIHIATRIE CRONICI
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL DE ASISTENTI MEDICALI DIN CADRUL SECȚIEI A - III - A ȘI SECȚIA A - VI - A - PSIHIATRIE ADULȚI
      REZULTATE ETAPA a II a - INTERVIUL DE SELECTIE LA CONCURSUL DE ASISTENTI MEDICALI DIN CADRUL SECTIEI a - III - a SI SECTIA a - VI - a PSIHIATRIE ADULTI
      REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI VACANTE DE ASISTENTI MEDICALI DIN CADRUL SECTIEI A - III - A SI SECTIA A - VI - A PSIHIATRIE ADULTI
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSARE INSCRIERE LA CONCURSUL DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SECTIEI SANATORIALE DE PSIHIATRIE PEDIATRICA
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – SUBIECTE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SECTIEI A – VIII – A SECTIE SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA
      REZULTATE ETAPA A - II - A - INTERVIU DE SELECTIE LA CONCURSUL DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SECTIEI A - VIII - A -SECTIE SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA
      REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SECTIEI A - VIII - A SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS INFIRMIERA DEBUTANTA
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR EXAMEN INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI a-VI-a
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR EXAMEN - ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
      REZULTATE CONTESTATII - PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR CONCURS - ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
      REZULTATE ETAPA a II a - INTERVIU DE SELECTIE CONCURS INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI a - VI - a PSIHIATRIE ACUTI
      REZULTATE ETAPA a II a - INTERVIU DE SELECTIE CONCURS ASISTENTI MEDICALI DE FARMACIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS
      REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENTI MEDICALI DE FARMACIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS
      CONCURS DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
      ANUNT CONCURS - POST INGRIJITOARE
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE
      ANUNT DE PARTICIPARE - CERERE OFERTA SERVICII DE PAZA
      LISTA GARZI - NOIEMBRIE 2017
      CONCURS ASISTENT MEDICAL DEBUTANT - LABORATOR
      REZULTAT VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURSUL DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA CELOR 3 POSTURI DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI 1,2 SI 3 - PSIHIATRIE ADULTI
      REZULTATE ETAPA A-II-A – INTERVIUL DE SELECȚIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA CELOR 3 POSTURI DE ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE DIN CADRU SECȚIILOR 1,2 ȘI 3 – PSIHIATRIE ADULȚI
      REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA CELOR 3 POSTURI DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIILOR 1, 2 SI 3 - PSIHIATRIE ADULTI
      CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL REZULTATE FINALE
      LISTA GARZI - DECEMBRIE 2017
      REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSARE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE
      REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI

Legislatie
      LEGISLATIE (24.03 - 20.04.2015)ACTUALIZATA: CONTRACT CADRU, CARD DE SANATATE, LISTA DCI VALABILA APRILIE 2015

Contact

Tur virtual

Noutati2017-12-15  REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI
REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI
2017-12-08  REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSARE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE
REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE - VERIFICARE DOSARE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE
0000-00-00  LISTA GARZI - DECEMBRIE 2017
LISTA GARZI - DECEMBRIE 2017