Str. Voila nr. 114, CAMPINA, Jud. PRAHOVA
Telefon: 0344.101.118

Asociatia Spitalului

In scopul îndeplinirii unui interes caritabil constând în ajutoare, formare profesională pentru personalul şi pacienţii Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina prin diversificarea activității și posibilitatea de inserție socială a bolnavilor, precum și desfășurarea de activități educative, spotive și de turism s-a infiinţat Asociaţia Spitalului Voila .

Activitatile ce se vor desfășura prin Asociația Spitalului Voila vor duce la creșterea cooperării între sectorul public și furnizorii privați de servicii prin extinderea serviciilor în zone insuficient acoperite cum ar fi : copii cu dizabilitați și/sau probleme de sănătate mintală și familiile lor, persoane dependențe de substanțe, persoane care se confruntă cu dificultați care duc la probleme de sănătate mintală precum : lipsa unui loc de muncă, șomaj pe termen lung, boli cronice etc.

Pentru realizarea scopului menționat se vor desfășura următoarele activități :

1. Înfintarea unui sistem de formare profesională, teoretică și clinică pentru membrii asociației și angajații spitalului de psihiatrie. Sistemul de formare va cuprinde parametrii aliniați la standardele de formare internaționale în organizarea unor cursuri de formare și/sau perfecționare profesionala.
2. Organizarea periodică şi patronarea unor reuniuni ştiinţifice în cadrul cărora membri Asociaţiei precum şi alţi specialişti invitaţi, vor prezența diferite aspecte teoretice şi practice din domeniul medical.
3. Achiziţionarea de echipamente şi apărături medicale necesare pentru desfăşurarea activităţii medicale curente şi de cercetare ştiinţifică medicală.
4. Susţinerea membrilor Asociaţiei şi personalului spitalului de psihiatrie în vederea participării la manifestări ştiinţifice, congrese şi simpozioane interne şi internaţionale în cadrul cărora sunt prezentate diferite aspecte teoretice şi practice din domeniul medical şi social.
5. Susţinerea membrilor Asociaţiei şi personalului medical în activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale.
6. Susţinerea membrilor Asociaţiei şi personalului spitalului în activitatea publicistică (articole, lucrări,monografii etc.) pe diverse teme medicale.
7. Colaborarea cu societăţi, fundaţii şi asociaţii ştiinţifice, culturale şi umanitare precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinatate, interesate în promovarea şi sprijinirea cercetării în domeniul medical.
8. Colectarea de fonduri, donaţii şi sponsorizări pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor spitalului, îmbunătăţirea infrastructurii spitalului, modernizarea structurilor spitalului, dotarea cu aparatură medicală.
9. Colectarea de fonduri, donații donaţii şi sponsorizări pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a angajaţiilor spitalului.
10. Colectarea de fonduri, donaţii şi sponsorizări pentru pacienţii spitalului şi persoanele ce necesită asistenţă medico-socială, azilare, îngrijiri paliative .
11. Desfăşurarea de acţiuni de promovare în mass media a sănătăţii mentale şi educaţie medicală a populaţiei.
12. Cresterea notorietății spitalului prin activități de consultanță la distanță prin înființarea unui “ Call Center “ .
13. Desfăşurarea de activităţi de: ergoterapie, terapie ocupatională, dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale ale pacienţilor.
14. Desfasurarea de activități educative, sportive și turistice cu organizarea de concursuri, tombole, etc . pentru pacienţii spitalului.
15. Desfăşurarea de activităţi de profilaxie primară, secundară terţiară în psihiatrie.
16.Susţinerea financiară a acţiunilor de consultanţă, ininiţierea, realizarea şi finalizarea proiectelor în cadrul spitalului.
17. Organizarea de manifestări ştiinţifice de către personalul spitalului sau prin parteneriate cu alte asociaţii şi instituţii.
18. Valorificarea produselor de ergoterapie şi extinderea activităţii de ergoterapie.

Direcţionaţi 2%

Dacă doriţi să direcţionaţi 2% pentru asociaţie, descărcaţi declaraţia 230, completaţi rubricile cu datele personale, semnaţi şi luaţi legătura cu noi pentru a vă prelua declaraţia, sau puteţi să o depuneţi personal la Administraţia Finanţelor Publice din oraşul dumneavoastră.

Vă mulţumim!

Spitalul de Psihiatrie Voila – Câmpina în colaborare cu Asociația “Spitalul Voila” organizează și administrează activități de voluntariat în domeniul asistenței medicale și de îngrijire în psihiatrie (psihologie clinică, nursing psihiatric, asistență socială, ergoterapie, terapii complementare).

Pentru spitalul nostru activitatea de voluntariat reprezintă o resursă importantă de îmbunătățire a calității serviciilor medicale oferite pacientului psihic, dând totodată posibilitatea voluntarilor de a pune în practică cunoștințele teoretice acumulate, prin participarea activă la actul medical specific unui spital de psihhiatrie.
Ulterior perioada de voluntariat va fi recunoscută că experiență profesionala.

Actele necesare la încheierea contractului de voluntariat:
• Buletin ( carte ) de identitate
• Actele de stare civilă, după caz – în copie ;
• Actele de studii ( certificate, diplome, atestate, autorizații de liberă practică ) privind existența calificărilor necesare pentru activitatea de voluntariat – în copie;
• Avizul medical (adeverință de la medicul de familie);
• Cazier judiciar;