Str. Voila nr. 114, CAMPINA, Jud. PRAHOVA
Telefon: 0344.101.118

Informatii spitalizare

Conditii de internare

La camera de garda a spitalului se prezinta urmatoarele categorii de pacienti:
 • Urgentele psihiatrice - de obicei prezentate cu ambulanta, si /sau Politie, sau cu apartinatori. Internarea de urgenta este stabilita de catre medicul de garda, in urma consultului medical efectuat pacientului.
 • Pacienti care se prezinta cu bilet de trimitere din ambulator - medic specialist sau de familie, si care pot sa nu fie urgente dar care datorita afectiunii psihice - episod acut, necesita tratament in conditii de spitalizare.
 • Pacientii aflati pe listele de asteptare si care se prezinta la internare conform programarii. Programarile sunt facute anterior, telefonic sau la prezentare de catre medicul curant sau medicul de garda, conform Registrului cu evidenta pacientilor programati pentru internare, existent la nivelul Camerei de Garda (CG).
Atat urgentele cat si pacientii considerati ca nefiind urgente, precum si cei programati sunt examinati de catre medicul de garda, si totodata distribuiti pe sectii.Actele necesare in vederea internarii sunt:
 • Cardul national de asigurari de sanatate (adeverinta temporara, valabila, emisa de Casa de Asigurari de Sanatate) - este obligatorie prezentarea la internare in cazul internarii cu bilet de trimitere sau la externare pentru cazurile ``urgente medicale ``.
 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada calitatii de asigurat:
  • Angajati: Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
  • Pensionari: Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
  • Someri: Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj.
  • Persoane fara venit: Chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat.
  • Elevi sub 18 ani, studenti: adeverinta de elev / student; copie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate si dovada de coasigurat.
 • Buletinul sau cartea de identitate.

Sunt utile actului medical: acte si documente ce atesta suferinte anterioare internarii, eventual documente aferente unor internari anterioare, examene paraclinice recente.Repartizarea bolnavilor pe sectie/medic se va face in functie de:

 • Registrul cu evidenta pacientilor programati
 • Preferintele pacientului
 • Locurile disponibile, conform situatiei zilnice existente la nivelul camerei de garda, pentru fiecare sectie si medic in parte.
La externare pacientul primeste documentele specifice externarii: bilet de iesire din spital, scrisoare medicala, referat medical si examen psihologic (dupa caz), decontul de cheltuieli, precum si recomandarile de continuare a tratamentului in ambulator.

11.06.2021

PLANUL DE MĂSURI al Spitalului de Psihiatrie Voila, în contextul pandemiei cu COVID-19 (actualizat în data de 09 06 2021)

REGLEMENTARE ACCSES ÎN SPITAL având în vedere contextul epidemiologie cauzat de evoluția infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)

NOTA INTERNA – 2281/ 13.03.2020 SARS-CoV-2

Se stabilesc următoarele măsuri, a căror respectare are caracter obligatoriu, astfel:

Art.1 – Accesul în incinta spitalului este permis pentru următoarele categorii de persoane fizice:

 1. personalul echipajelor care însoțesc ambulanțele serviciilor de urgență, inclusiv polițiști și jandarmi;
 2. persoanele programate pentru internări, numai dacă au domiciliul stabil în județul Prahova-programare confirmată telefonic de medicul curant;
 3. persoanele cu sau fără bilete de trimitere și fără programare care solicita consult psihiatric de urgență;

Acestea vor fi îndrumate pentru consult de specialitate la Camera de gardă a spitalului, unde vor fi consultate de către medicul de gardă;

 1. persoanele programate pentru consultații/proceduri în cadrul Ambulatoriului de specialitate;
 2. personalul:
 • agenților economici care asigură aprovizionarea spitalului cu alimente, medicamente și materiale sanitare;
 • agenților economici specializați în colectare deșeurilor;
 • firmelor de salubritate.

Accesul tuturor persoanelor fizice menționate la punctele b., c„ d. si e. este permis numai după efectuarea triajului epidemiologie de către asistentul medical desemnat, in condițiile in care rezultatul chestionarului este negativ, conform procedurii.

Art.2 – Accesul în incinta spitalului esto interzis pentru următoarele categorii de persoane fizice:

 1. aparținători;
 2. vizitatori;
 3. reprezentați medicali și ai firmelor de distribuție a medicamentelor;
 4. persoanele care solicită diverse avize/documente medicale.

Pentru persoanele menționate la aliniatul “d” programarea eliberării avizelor medicale solicitate se va face numai telefonic, respectiv la numărul de telefon 0344/ 101 118 int.800.

 1. persoane din exteriorul spitalului care solicită participarea la slujbele religioase oficiate in Biserica Spitalului Voila.

Art.3 – Efectuarea triajului epidemiologie:

 • în intervalul orar 7,00 – 18,00, triajul epidemiologie se va face de către asistentul medical desemnat, la Punctul de triaj organizat la Poarta spitalului;
 • în intervalul orar 18,00- 07,00: persoanele fizice care solicită consult psihiatric de specialitate, prezentându-se la spital cu mijloace de transport proprii, vor fi însoțite până la Camera de gardă de către personalul care asigură paza spitalului sau de către brancardier, după caz, triajul epidemiologie, consultul și evaluarea psihiatrică efectuându- se de către medicul de gardă.

Art.5 – începând cu data prezentei notei interne se limitează efectuarea internărilor doar pentru cazurile apreciate de către medic drept urgențe psihiatrice sau în pusee acute de boală, si care nu pot fi tratate prin rețeaua de Ambulatoriu de specialitate.

Pentru persoanele fizice programate pentru consult pshiatric de specialitate, având domiciliul stabil în alt județ decât județul Prahova, reprogramarea acestora se va face telefonic de către fiecare medic curant, în funcție de evoluția infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și a măsurilor stabilite în acest sens de către instituțiile centrale abilitate.

Serviciul RUNOS va asigura transmiterea prezentei Notei interne medicilor șefi de secție și șefilor tuturor compartrimentelor din structura spitalului.

MANAGER,
Dr. Irina Minescu

Facilitati cazare in regim hotelier

Spitalul de Psihiatrie VOILA - Campina este amplasat pe Dealul Voila in partea de N-E a Municipiului Campina, la altitudinea de 675m.

Amplasarea acestui spital intr-un adevarat parc natural, inconjurat de paduri mixte de conifere si foioase, ferit de orice sursa de poluare si in zona cu cel mai mare numar de zile insorite pe an din Romania, asigura factorii naturali de clima cei mai favorabili tratarii afectiunilor neuropsihice.

Spitalul este organizat pe pavilioane ceea ce permite organizarea independenta a activitatilor medicale precum si realizarea unor activitati complementare actului medical propriu-zis.

Este asigurata o zona verde de circa 100mp/pat, spitalul ocupand un spatiu de 25ha, fiind asigurat si spatiul verde destinat terapiei ocupationale, necesare in spitalele de psihiatrie. In jurul pavilioanelor sunt amenajate spatii de recreere pentru bolnavi avand alei pietonale si banci.

CAZARE IN REGIM HOTELIER

Spitalul de Psihiatrie Voila pune la dispozitia bolnavilor saloane cu confort imbunatatit ( grup sanitar propriu, TV, aer conditionat, frigider).

Pretul pentru cazarea la salonul cu confort imbunatatit este de 40 RON/zi.
Internarea la saloanele cu confort imbunatatit se face doar la solicitarea pacientului, si numai daca starea acestuia nu impune masuri speciale de tratament (cu avizul medicului curant).